Onze bijdrage aan het klimaat

Om toekomstbestendig te zijn, zetten we ons al jaren in om van de haven van Zeebrugge een Clean Port bij uitstek te maken. We trekken resoluut de kaart van hernieuwbare energie, investeren in een duurzamere modal split en maken ons gebouwenpatrimonium energieneutraal. 

Onze bijdrage aan het klimaat

Grootste industriële windpark

Op de terminal van International Car Operators (ICO), wereldleider in roll-on/roll-off goederenbehandeling voor wereldwijde bestemmingen, hebben we in 2020 samen met ENGIE de laatste hand gelegd aan het grootste industriële onshore windpark in Vlaanderen.

“Begin 2021 telt de haven van Zeebrugge exact 50 windturbines, die samen goed zijn voor een capaciteit van 130 megawatt – evenveel als het stroomverbruik van 90.000 gezinnen. “

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge

Het windpark aan het Zuidelijk Kanaaldok is intussen volledig operationeel: er draaien 11 windturbines met een totaalvermogen van 44 megawatt. De opgewekte stroom wordt in de eerste plaats door ICO gebruikt. In een normaal jaar – zonder COVID-19 en coronamaatregelen – zullen de 100.000 elektrische wagens die elk jaar per schip in de haven toekomen met de stroom van het windpark worden opgeladen. ENGIE heeft daarvoor op de terminal een groot elektrisch laadeiland voorzien met 308 laadpunten. De overige energie van het windpark gaat naar andere havengebruikers en aangemeerde schepen. 

Begin 2021 telt de haven van Zeebrugge exact 50 windturbines, die samen goed zijn voor een capaciteit van 130 megawatt – evenveel als het stroomverbruik van 90.000 gezinnen. Ook op de sites van PepsiCo (Tropicana) en de Zeebrugse Visveiling werd in 2020 een windturbine gebouwd.

Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat

Duurzame sleepboten

We vernieuwden ons partnerschap met Boluda Towage Europe, een bewuste keuze voor efficiënte, veilige en vooral duurzame sleepboten. Via Boluda beschikt Zeebrugge over acht krachtige sleepboten, waarvan er zeven tot de nieuwste generatie behoren. Ze stoten tot 80% minder stikstof uit en voldoen daarmee aan de meest recente internationale normen voor de uitstoot van stikstof door de scheepvaart (IMO Tier III). De sleepboten zijn ook gecertificeerd volgens de hoogste brandblusvereisten. 

Sinds 2020 zijn niet-actieve sleepboten verplicht om aan te sluiten op de walstroomvoorzieningen aan de kade. Op die manier hoeven ze hun motoren niet te laten draaien. 

Door deze initiatieven beschikt Zeebrugge op dit moment over de meest groene vloot van alle Europese havens.

Lees meer in de case ‘De groenste sleepboten van Europa vind je in Zeebrugge’.

playbutton

Zeebrugge als roro-haven voor elektrische wagens

Zeebrugge als waterstofhub

In de overgang naar meer hernieuwbare energie willen we samen met Port of Antwerp een pioniersrol spelen. In 2020 maakten Eoly (deel van Colruyt Group), Parkwind en Fluxys bekend dat ze in Zeebrugge een installatie willen bouwen om op grote schaal groene waterstof te maken. Met een capaciteit van 25 megawatt zal ‘Hyoffwind’ de stroom van windparken op zee gebruiken om waterstof op te wekken als groene energie voor het Belgische gasnet. 

Zeebrugge is de ideale locatie omdat de stroom van de Belgische offshore windmolenparken hier aan land komt. Een andere troef is het LNG-netwerk van onze haven: de LNG-terminal en de bijhorende infrastructuur. Die infrastructuur kan in de toekomst gebruikt worden voor de distributie en stockage van groene energie. Zo leent onze expertise rond LNG zich voor een nieuw, duurzamer verhaal. 

Als alle vergunningen rond zijn, kan de bouw van Hyoffwind in 2021 van start gaan en is de installatie mogelijk al in 2023 operationeel.

Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat

Het spoor: verleidelijk alternatief voor truckvervoer

In onze ambities om een Clean Port te worden, maken we werk van een duurzamere modal split: het transport verdelen over verschillende, duurzamere vervoerswijzen. Tegen 2030 willen we 20% van het transport via het spoor laten verlopen. 

In 2020 brachten bijna 10.000 goederentreinen ladingen van en naar het havengebied. Dat aantal lag iets lager dan in 2019, maar is wel gevoelig hoger dan de jaren voordien.

Het gros van de transporteurs kiest voor vrachtwagenvervoer omdat transport via de trein nog altijd duurder is. Zeebrugge is ook een goed bereikbare truckershaven: elke dag rijden er 4000 trucks rond in de haven, met pieken tot 7000. In overleg met onze partners zoeken we oplossingen om een deel van dat trucktransport per spoor te laten verlopen. De voordelen zijn legio. Er zijn geen files op het spoornetwerk. Met uitzondering van de LNG-terminal zijn alle terminals van Zeebrugge aangesloten op het spoor. Bovendien kan een gemiddelde treintrailer via het spoor 4 ton meer vervoeren dan de 40 ton van een trailer op de weg. 

Via spooroperator Hupac kwam er in 2020 een nieuwe verbinding met Italië, naar Novara in het noorden en naar Bari in het zuiden. Op de spoorlijnen tussen de haven van Antwerpen en de haven van Zeebrugge nam de bedrijvigheid toe. Spooroperator Lineas verdubbelde het aantal containertreinen tussen beide havens. Chemiebedrijf Evonik startte voor containers voor het Verre Oosten een nieuwe spoorverbinding op vanuit Antwerpen naar de CSP Terminal in Zeebrugge. Tussen het Nederlandse Westdorpe (deel van North Sea Port) en Zeebrugge kwam er via Lineas een nieuwe wekelijkse spoorverbinding. Ook vertrokken er in 2020 voor het eerste testladingen met LNG via het spoor van Zeebrugge naar Noord-Italië, door een krachtenbundeling van terminalbeheerder Fluxys, Lineas, Cosco Group en transporteur Macotruck.

Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat

Westerschelde als duurzame vaarroute

In 2020 nam het aandeel van de estuaire vaart via de Westerschelde met 4,2% toe, naar een jaartotaal van meer dan 2,3 miljoen ton vervoerde goederen. 

Omdat de haven van Zeebrugge op dit moment onvoldoende aangesloten is op het Europese binnenvaartnetwerk, is het een gangbare, maar duurdere optie om met versterkte binnenschepen over de Westerschelde te varen. In 2021 zal PortConnect, dochteronderneming van MBZ, een extra estuair schip inzetten en ook de komende jaren trekken we het aantal schepen verder op. Ondertussen nemen we samen met onder meer De Vlaamse Waterweg innovatieve oplossingen onder de loep om de vaart over de Westerschelde te stimuleren. Denk maar aan onbemand varen of estuaire duwbakken (schepen die door andere schepen geduwd worden). 

“In 2021 zal PortConnect, dochteronderneming van MBZ, een extra estuair schip inzetten en ook de komende jaren trekken we het aantal schepen verder op. “

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge

Energie-efficiënt patrimonium

We brengen momenteel het energieverbruik van onze eigen gebouwen en voorzieningen, tot de sluizen toe, in kaart. Het doel: onze infrastructuur energie-efficiënt en klimaatneutraal maken tegen 2050. Ook de bedrijfswagens van havenwerknemers en de woon-werkverplaatsingen van onze medewerkers nemen we in die nulmeting mee. 

Schonere schepen

Samen met North Sea Port Gent en Port of Antwerp lanceerden we in 2020 regelgeving voor het milieuvriendelijk reinigen van scheepsrompen en scheepsschroeven in Vlaamse havens. Rompen en propellers verzamelen heel wat organisch materiaal en afval uit het water. Door ze regelmatig schoon te maken, kan je het gemiddelde brandstofverbruik gemakkelijk met 10% verminderen. Bovendien helpt het om de verspreiding van invasieve exoten en zware metalen in het havenwater tegen te gaan. 

In Zeebrugge, Gent en Antwerpen kregen het Noorse ECOsubsea en het Nederlandse FleetCleaner een vergunning om scheepsrompen te reinigen met een onbemand soort stofzuiger. Verschillende andere bedrijven zijn al vergund voor propeller polishing of doorlopen het vergunningstraject. Het schoonmaken kan tijdens het laden en lossen van schepen gebeuren, waardoor er geen tijd verloren gaat. 

Port of
Antwerp-Bruges

Onze bijdrage aan het klimaat

Case

Zeebrugge en Antwerpen: partners in de energietransitie

Port of Antwerp-Bruges, dat wordt de naam van de havenfusie tussen Antwerpen en Zeebrugge die in het voorjaar van 2022 een feit zal zijn. De samenwerking zal beide partners niets dan voordelen opleveren, niet het minst voor hun duurzame-energieverhaal. Welke energietroeven heeft de fusiehaven in handen? 

Waterstof

Eind 2019 stapten Port of Zeebrugge en Port of Antwerp mee aan boord van de waterstofimportcoalitie, een groepering van bedrijven met ook DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys en WaterstofNet. De leden van de coalitie zijn ervan overtuigd dat waterstof cruciaal wordt om onze samenleving tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Uit een grootschalige studie, uitgevoerd in 2020, blijkt dat de import van waterstof technisch en economisch haalbaar is. De komende jaren voeren de coalitiepartners verschillende pilootprojecten uit. 

In de ontwikkeling van een globale waterstofeconomie kunnen de havens van Zeebrugge en Antwerpen een beduidende rol spelen. Zon en wind zullen in ons land nooit voldoende stroom leveren om in al onze energienoden te voorzien. Dankzij waterstof kunnen we echter profiteren van de groene stroom die landen zoals Duitsland, Chili of Saudi-Arabië in overvloed opwekken. Als we erin slagen om die stroom om te zetten in waterstof, kan het vloeibare waterstofgas via liquid bulk-tankers de wereld rondgaan. Waterstof gebruiken we dan als basisgrondstof voor de chemie en als duurzame brandstof voor vliegtuig, schip en vrachtwagen. Port of Antwerp-Bruges wil op basis van haar troeven – een grote chemische cluster in Antwerpen, de groene stroom van de Belgische offshore windmolenparken die in Zeebrugge toekomt en een uitgebreid liquid bulk-netwerk via de LNG-terminal van Zeebrugge – een wereldspeler worden voor de import van waterstof. 

Onze bijdrage aan het klimaat
Onze bijdrage aan het klimaat

CO₂-captatie en opslag

Andere belangrijke pistes voor een klimaatneutrale toekomst zijn het afvangen en opslaan van CO₂ (carbon capture & storage, CCS) en het gebruiken van CO₂ als grondstof voor tal van toepassingen (carbon capture & utilisation, CCU). Op dit moment loopt er een haalbaarheidsstudie in het Antwerpse havengebied die gedragen wordt door acht grote spelers: Air Liquide, BASF, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys en Total. Binnen die studie wordt onder meer de haalbaarheid van CO₂-opslag in de ondergrond bekeken. Omdat de Vlaamse ondergrond bij voorbaat weinig geschikt lijkt, dringt internationale samenwerking zich op. Bijvoorbeeld door CO₂ uit te wisselen via bestaande pijplijnen met de haven van Rotterdam of Noorwegen.

Port of Antwerp-Bruges, dat wordt de naam van de havenfusie tussen Antwerpen en Zeebrugge die in het voorjaar van 2022 een feit zal zijn. De samenwerking zal beide partners niets dan voordelen opleveren, niet het minst voor hun duurzame-energieverhaal. Welke energietroeven heeft de fusiehaven in handen?

bijdrage-klimaat-infographic

Hergebruik

Stoomnetwerk Ecluse

Bedrijven gebruiken restwarmte van afvalverbrandingsinstallaties. Jaarlijkse CO2-besparing: 100.000 ton

Carbon Capture Utulisation & Storage

Antwerpen: de op een na grootste chemiecluster ter wereld. Tegen 2030 helft van alle uitgestoten CO2 in Antwerpen opvangen met CCUS

Duurzame vloot

Hydrotug

Sleepboot aangedreven door waterstof

Groenste sleepbotenbloot van Europa

(in samenwerking met Boluda Towage)

Koolstofneutrale brandstoffen

voor de bunkermarkt: LNG, methanol, waterstof, ammoniak en elektrische energie

Transport

Spoornet

Aandeel van 12,7 procent voor treintransport in de modal split, naar 20 procent in 2030

Hernieuwbare energie

Hyoffwind

Waterstoffabriek klaar voor 2023

LNG-hub

Klaar voor transitie naar waterstof

Power-to-Methanol

Productie van methadol op basis van waterstof (demfabriek klaar in 2023). Jaarlijkse CO2-besparing: 8.000 ton

Lid van de Belgische waterstofcoalitie

130 windturbines

Goed voor 330 MW of stroom voor 230.000 gezinnen

We gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren