Veiligheid voor iedereen

De veiligheid van alle havenspelers is voor ons een topprioriteit. Samenwerking, overleg en partnerships met publieke en private ondernemingen spelen daar een belangrijke rol in. In 2020 versterkten we de continue inspanningen om de veiligheid te optimaliseren. 

Verbeterde operationele werking

Om de operationele werking zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen, overleggen de ketenpartners – alle betrokken partners vanaf de aanloop van een schip tot het volledige verblijf in de haven – viermaandelijks. Op die meetings worden veiligheidsprocedures uitgewerkt en bijgesteld en knelpunten opgelost. In 2020 sloten we ook een nieuwe concessieovereenkomst met de dienstverlener Boluda Towage Europe. Zij assisteren alle schepen zo efficiënt mogelijk in en uit de haven. 

Eind 2020 werd de laatste hand gelegd aan ons nieuwe havencoördinatiecentrum, dat de operationele werking van de haven verder moet verbeteren. Het centrum, een samenwerking met de Vlaamse overheid, brengt alle nautisch operationele diensten samen, zoals Port Control, de kaaimeesters, de P1-dienst die alle bruggen en sluizen bedient, de sluismeester van de Vandammesluis en de Visartsluis en de coördinator van het Loodswezen. Die bundeling resulteert vandaag al in een nog betere scheepvaartplanning en vlottere communicatie. 

Veiligheid voor iedereen
Veiligheid voor iedereen
Veiligheid voor iedereen
Veiligheid voor iedereen

Veiligheid op het terrein

In 2020 vielen in de haven enkele dodelijke slachtoffers te betreuren, zowel op de openbare weg als op de terminals. Met investeringen in fietsinfrastructuur en bijkomende verlichting helpen we ongelukken zoveel mogelijk vermijden. In samenwerking met bedrijven ontwikkelden we enkele jaren geleden een overzichtelijke kaart voor de hulpdiensten. Die moet verwarring rond de soms ingewikkelde adressen in de haven vermijden. Elk jaar krijgt die kaart een update. 

In 2020 onderzochten we samen met Infrabel hoe we de spoorovergangen veiliger kunnen maken, een inspanning die we continu verder zetten. Samen met Citymesh werken we het project ‘Safety Drone’ uit. Bij incidenten op het haventerrein sturen we een drone ter plekke, waardoor hulpverleners sneller over de juiste informatie beschikken. Na een testfase zullen we dit project in 2021 verder uitrollen. 

Ontdek de Safety Drone en andere droneprojecten in de video ‘Drone Port’.

Transmigratie: een blijvende uitdaging

Transmigratie blijft een immense uitdaging voor de haven van Zeebrugge. We leveren zelf veel inspanningen, maar roepen tegelijk op tot een gebiedsoverschrijdende aanpak. Ruim twee derde van de transmigranten die ons land binnenkomen wordt gevonden in ladingseenheden en wordt dus eigenlijk vanuit het binnenland gesmokkeld. Het is dan ook noodzakelijk dat iedere partner zijn eigen verantwoordelijkheid opneemt.

In 2020 investeerden we opnieuw in een verbeterde beveiliging van het havengebied, met extra infrastructurele maatregelen en slimme camerasystemen. We werken aan een controlekamer waar alle beelden gecentraliseerd en geanalyseerd worden. Een alerting-systeem moet direct ingrijpen bij een incident. In 2021 worden nog 34 ANPR-camera’s (ANPR of automatic number plate recognition) geplaatst voor een nog hogere beveiligingscontrole. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de federale politie en deels gefinancierd met Europese subsidies. 

“In 2020 investeerden we opnieuw in een verbeterde beveiliging van het havengebied, met extra infrastructurele maatregelen en slimme camerasystemen.”

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge

Boluda Towage Europe

Veiligheid voor iedereen

Case

De groenste sleepboten van Europa vind je in Zeebrugge

In december 2020 sloten Port of Zeebrugge en Boluda Towage Europe een nieuwe overeenkomst: de komende vijf jaar blijft Boluda als vertrouwde partner verantwoordelijk voor de sleepbotenvloot in de haven van Zeebrugge. Wat verklaart die sterke match?

Boluda Towage Europa mag zich de komende vijf jaar opnieuw dé partner noemen van de haven van Zeebrugge voor alle sleepbootverkeer. Havenkapitein Peter Degroote heeft dagelijks contact met Boluda en vat de samenwerking met het internationale sleepbootbedrijf samen in enkele adjectieven: “efficiënt, vlot, veilig, betaalbaar en vooral duurzaam.”

Vóór op de norm

Boluda gaat er zelfs prat op dat de acht sleepboten in de haven van Zeebrugge de groenste sleepbotenvloot van Europa vormt. De havenkapitein beaamt: “De helft van die vloot voldoet bijvoorbeeld nu al aan de strengste emissienormen voor dieselmotoren van de IMO (International Maritime Organization), hoewel die norm (IMO Tier III) pas sinds januari 2021 verplicht is. Ten laatste in 2022 zullen ook de andere vier boten volgens die norm omgebouwd zijn. Op die manier slagen we erin om de uitstoot van onze sleepboten met 80 procent te verminderen”, aldus Peter Degroote.

Ook op andere manieren maken Port of Zeebrugge en Boluda een duurzaam verschil: zo zijn de schepen verplicht om walstroom te gebruiken, lopen er onderzoeken naar biobrandstoffen en krijgt de sleepbootbemanning begeleiding rond brandstofverbruik.

Veiligheid voor iedereen
Veiligheid voor iedereen

Lokale verankering

Boluda is al jaren verankerd in Zeebrugge en dat zal de komende jaren zeker zo blijven, mogelijk ook na de nieuwe concessie van vijf jaar. “Het sleepbotenbedrijf werkt met lokaal personeel, voor zijn sleepboten en zijn ondersteuningsteam aan de wal. Dat maakt van Boluda geen passant of speculant, maar een betrouwbare partner met een knappe staat van dienst”, vertelt Degroote.

Veilige toegang tot de haven

In 2020 werd gestart met de bouw van een nieuwe brug over het Verbindingsdok. Die moet de tijdelijke brug vervangen. De brug verbindt de achterhaven met de voorhaven en maakt het voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers makkelijker om vlot én veilig door de haven te rijden. Al enkele jaren hebben we bijzondere aandacht voor de fietsers in de haven. Het Masterplan Fiets uit 2010 krijgt een update in samenwerking met de Stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. We investeren ook gericht in fietsontsluiting. 

De nieuwe brug over het Verbindingsdok maakt deel uit van een groter infrastructuurproject dat de westelijke achterhaven zal ontsluiten, ook voor fietsers.

Veiligheid voor iedereen

Ook aan de nautische toegang tot de achterhaven wordt gewerkt. Zo werken we samen met de afdeling Maritieme Toegang verder aan de renovatie van de Pierre Vandammesluis, één van de twee zeesluizen. Omdat de tweede, de Visartsluis, sterk verouderd is, is een complex project lopende voor de bouw van een nieuwe zeesluis. Die wordt essentieel voor de continuïteit van de nautische toegang tot en de verdere ontwikkeling van de achterhaven en zal de economische toekomst van de haven van Zeebrugge verzekeren. 

De Nieuwe Sluis Zeebrugge verloopt volgens de nieuwe aanpak van complexe projecten van de Vlaamse overheid. Die aanpak bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. Lees er meer over op de projectwebsite van de Vlaamse overheid. 

playbutton

Nieuwe brug over het Verbindingsdok

We gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren