playbutton

CEO Tom Hautekiet beleeft een boeiend eerste jaar in Port of Zeebrugge

“Door in te zetten op diverse sectoren, behouden we onze economische slagkracht. Ook in crisistijden”

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge

In een jaar dat bol stond van uitdagingen als COVID-19 en de Brexit werd Tom Hautekiet de nieuwe CEO van Port of Zeebrugge. Ondanks alles slaagde de haven erin om met 3% te groeien en boorde ze nieuwe markten aan. “Veerkracht is de sleutel in tijden van crisis.”

Na de omzetgroei van 2018 en 2019 was 2020 voorbestemd om een nóg beter jaar te worden. Tot de COVID-19-pandemie onverbiddelijk toesloeg. De impact was ook in de haven van Zeebrugge meteen voelbaar, niet het minst door de malaise op de automarkt. Als grootste autohaven ter wereld zijn nieuwe wagens een erg belangrijke handelsstroom in de haven. Desondanks bleef de haven het hele jaar door operationeel. Sterker nog, het havenbestuur zocht én vond opportuniteiten. Het investeerde in crisisbrekers.

In een jaar waarin de economie klappen kreeg, boekte de haven van Zeebrugge 3% groei. Vanwaar die veerkracht?

CEO Tom Hautekiet: “Zeebrugge kiest al jaren heel bewust voor een gezonde spreiding tussen verschillende industrietakken: LNG (liquid natural gas – vloeibaar aardgas), autotrafiek, papier … Door die inzet op diverse sectoren behielden we onze economische slagkracht. Een voorbeeld is de containertrafiek, die in 2020 voor het derde jaar op rij groeide. Zulke successen compenseren de verliezen die we door COVID-19 leden. Door de veerkracht van ons team slaagden we erin de haven tijdens de crisis draaiende te houden, onder meer door snel middelen vrij te maken voor sectoren en bedrijven die dat nodig hadden. Ook onze private spelers in de haven bleven niet bij de pakken neerzitten. Er werd geïnvesteerd bij de containerterminal CSP-Zeebrugge en in de PSA-terminal, waar tal van papierproducenten ondanks de crisis vlot gebruik konden blijven maken van alle diensten.”

Terugblik met de CEO

"De Brexit is voor onze haven in zekere zin een opportuniteit."

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge

Hoe verteert Zeebrugge de eerste maanden van de Brexit?

“De Brexit is voor onze haven in zekere zin een opportuniteit. Dat merkten wij bij uitstek bij C.RO Ports en CLdN, twee operatoren die hun roro-netwerk (roro of roll-on/roll-off, de benaming voor scheepstransport voor rollende goederen, zoals auto’s, red.) naar de Ierse markt versterkt hebben. Los van het digitale douaneplatform RX/SeaPort dat wij als haven in samenwerking met Apzi-Voka West-Vlaanderen lanceerden, hebben zij gelijkaardige initiatieven genomen rond douaneafhandeling. Dát noem ik veerkracht.”

“Als havenbestuur hebben we in 2020 vooral geprobeerd om in te spelen op een snel veranderende markt, zodat klanten en bedrijven weinig hinder zouden ondervinden. Maar dat hoofdstuk is nog niet rond. Aan beide kanten van het Kanaal plooien nu al heel wat bedrijven lokaal terug: Engelse bedrijven trekken niet meer naar het continent, grote Duitse transportspelers zoeken het Verenigd Koninkrijk niet meer op. Bovendien maakt men in het VK gewag van freeports, Britse havens waar lagere importtarieven zouden gelden. Die scenario’s kunnen enorme gevolgen hebben voor een distributiehaven als Zeebrugge.”

U staat sinds 1 oktober aan het roer van Port of Zeebrugge. Hoe kijkt u terug op uw eerste maanden?

“Het was de afgelopen tijd ontzettend druk, maar daar hou ik wel van. Een voordeel voor een nieuwkomer: de havenmarkt is sterk geconcentreerd én geconsolideerd. Er zijn over de hele wereld samen 150 belangrijke rederijen, waardoor ik alle partners en stakeholders snel kon leren kennen. De grootste uitdaging vind ik dat je je als haven in het midden van de keten bevindt en slechts een deeltje van alle handel kan beïnvloeden. Wij werken niet end-to-end. Mochten we op dat vlak in de toekomst meer controle kunnen verwerven, dan zullen we dat niet nalaten.”

Waar wilt u het verschil maken als CEO?

“De grootste uitdaging voor onze haven is om het evenwicht te bewaken tussen onze groei en de invloed daarvan op onze havenomgeving. We willen de haven laten groeien, maar aan die groei zijn grenzen. De havenontwikkeling moet ook stroken met de doelen die we stellen voor het klimaat. Dat duurzaamheidsbesef zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Als we in Vlaanderen onze klimaatdoelen willen waarmaken en mee willen stappen in de Europese Green Deal, zal veel van ons, de havens, afhangen. Tegelijk moeten we blijven waken over de leefbaarheid rond de haven. Er zijn woonkernen die nu al erg dicht bij de haven liggen. We streven naar een gezonde groei, in dialoog met een heel brede gemeenschap. Alleen door naar alle stakeholders te luisteren kunnen we een antwoord bieden op de uitdagingen die op ons afkomen. Er is het klimaatvraagstuk. Er is de Europese problematiek rond transmigranten, waar wij als haven ook mee geconfronteerd worden en waarop wij samen met verschillende partners een menselijk antwoord proberen te bieden. Groei, in de enge zin van het woord, is slechts een klein deel van onze toekomst.”

Terugblik met de CEO

Welke bijdrage kan de haven van Zeebrugge leveren aan een klimaatneutrale samenleving? 

“We willen een leidersrol opnemen in de energietransitie. Zeebrugge is een haven waar veel LNG behandeld wordt, waardoor we veel kennis hebben over de opslag en doorvoer van liquid bulk. Die kunnen we aanwenden om ook van waterstof een succesverhaal te maken. Wanneer we écht een omslag zullen maken, is moeilijk te voorspellen. Ik ben voorstander van een verstrengde CO2-taks, een beslissing die op Europees niveau moet worden genomen. Hoe sneller die hogere taks er komt, hoe sneller er middelen vrijkomen om ook in de haven van Zeebrugge in te zetten op niet-fossiele brandstoffen.” 

“Hoog op onze agenda staat een duurzame modal split, een mix van wegtransport, spoor en binnenvaart. In de nieuwe concessies die we vergunnen, bepalen we welke minima onze klanten moeten respecteren voor spoor en binnenvaart. Tegelijk schieten we hen te hulp om de switch te maken. Zo zetten we bijkomende schepen in voor de estuaire vaart over de Westerschelde en zoeken we naar innovatieve oplossingen, zoals kleine onbemande schepen om snel beperkte volumes te verhandelen.”

“We proberen als haven ook zelf het goede voorbeeld te geven. Het doel is om de havenvloot en ons patrimonium koolstofneutraal te maken. Zo zijn de sleepboten nu al verplicht om walstroom te gebruiken wanneer ze niet actief zijn. Op termijn willen we ze fossielvrij maken. Voor de omkadering van het cruisetransport willen we investeren in elektrische bussen. Op dit moment laten we een scan uitvoeren die al onze gebouwen, wagens en voorzieningen doorlicht op hun energie-efficiëntie. Ook bekijken we hoe we het woon-werkverkeer van onze medewerkers kunnen verduurzamen.”

Wat verwacht u van het jaar 2021?

“2021 wordt onvermijdelijk een overgangsjaar. We zijn nog altijd niet van COVID-19 af en dat heeft zijn impact. We verwachten op economisch vlak een beter jaar dan 2020, maar een genormaliseerde omzet verwachten we pas opnieuw in 2022 of 2023. Tegelijk is 2022 het jaar waarin we, na het engagement op papier, de fusie met Port of Antwerp op het terrein zullen aanvatten. Als Port of Antwerp-Bruges worden we een wereldhaven die bedrijven, nog meer dan beide havens apart, mogelijkheden geeft om hun business te ontwikkelen. We zullen elkaar vinden in de energietransitie en samen nadenken over manieren om onze haven verder te ontwikkelen. Er ligt heel wat moois in het verschiet.”

We gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren